Promedis mångsidiga läkare verkar inom ett flertal specialområden.

Specialist i hudsjukdomar

Undersöker och behandlar hudsjukdomar såsom hudförändringar, födelsemärken, eksem och akne.

Hagman, Johanna
Medicine doktor, specialist inom dermatologi och venereologi

Specialist i gastroenterologisk kirurgi

Specialistläkaren undersöker och opererar bråck, gall- eller ändtarmsbesvär.

Juusela, Risto
Specialist i gastroenterologisk kirurgi

Specialist i kardiologi

Utreder eventuella hjärtsjukdomar och gör upp vårdplaner.

Jussila, Risto
Specialist i  kardiologi
Nuri, Zarpadshah
Specialist i inre medicin och kardiologi
Höglund, Mathias
Specialist i  inre medicin och kardiologi

Specialist i öron-, näs- och halssjukdomar

Undersöker och behandlar öroninflammationer, limöra. Utför rörinsättning i öronen, tonsill- och polypoperationer

Pöntinen, Juhani
Specialist i öron-, näs- och halssjukdomar
Niemi, Osmo
Specialist i öron-, näs- och halssjukdomar

Specialist i lungsjukdomar och allergier

Undersöker och behandlar astma, allergier, kronisk obstruktiv lungsjukdom och sömnapné.

Mikkilä, Kirsi
ML, Specialist i lung- och allergisjukdomar

Specialist i ortopedi

Undersökningar, behandlingar och operationer av sjukdomar i ben och stödorgan, gipsningar.

Borgmästars, Niclas
Specialist i ortopedi (opererande ortoped)
Pintsaar, Kaarin
Specialist i ortopedi
Villanen, Mikko
Specialist i ortopedi (opererande ortoped)

Specialist i plastikkirurgi

Korrigering av åldersrelaterade estetiska förändringar såsom ögonlocksoperation, ansiktslyftning eller fettransplantation i ansiktet

Bröstoperationer, bl.a. behandling av bröstcancer och korrigerande operationer

Bukplastik

Injektionsbehandlingar

Fettsugningar

Saarinen, Ira
Specialist inom plastikkirurgi

Specialist i psykiatri

Undersöker, bedömer och behandlar störningar i den mentala hälsan

Planerar kundens terapiperioder

Utlåtanden om arbetsförmåga och terapi

Tuohimäki, Carita
MD, specialist i rättspsykiatri och psykiatri
Asplund, Cay
Specialist i psykiatri och rättspsykiatri

Specialister i urologi

Förstorad prostata, provbitstagning och uppföljning

Undersökning av urinblåsan (cystoskopi)

Sterilisering

Xiapex-behandlingar

Sexualhälsa

Aaltonen, Seppo
Överläkare, specialist i kirurgi och urologi
Ehnström, Patrik
Specialist i urologi

Allmänkirurgi

Borttagningar av födelsemärken, bölder och andra hudförändringar

Ljumsk- och navelbråcksoperationer

Hemorrojdoperationer

Operationer av bölder (sinus pilonidalis)

Behandlingar av nagelbesvär

 Aaltonen, Seppo
Överläkare, specialist i kirurgi och urologi
Ehnström, Patrik
Specialist i urologi

Häggblom, Jenny
Allmänläkare, specialiserande inom kirurgi
Rajala, Vesa
Specialist inom blodkärlskirurgi

Psykolog

En psykolog ger samtalshjälp vid förändringar i livssituationen. En psykolog är en expert på människans känsloliv, fysiska och mentala utveckling, beteende och tankar.

Psykologisk första hjälp i krissituationer

Kortterapi

Arbetshandledning

Minnesundersökningar och kognitiva test

Terapiperioder på ordination av läkare

Varhama, Lasse
Företagshälsovårdspsykolog, doktor i statsvetenskap, psykoterapeut

Lintamo, Christina
Psykoterapeut, arbetshandledare

Näringsterapeut

Näringsplan för behandling av långvariga sjukdomar såsom diabetes, celiaki, livsmedelsallergier samt hjärt- och kärlsjukdomar.

Näringsplaner vid tarmsjukdomar, matsmältningsbesvär, ätstörningar samt problem med över- och undervikt.

Individuella lösningar för kundens vardag och hälsa.

Rantala, Arja
Näringsterapeut

Blodkärlskirurgi

Vi utför till exempel ultraljudsundersökningar av blodkärl, laser,- och skuminjektionsbehandlingar av åderbråck

Häggblom, Jenny
Allmänläkare, specialiserande inom kirurgi

Rajala, Vesa
Specialist inom blodkärlskirurgi

Hörseltekniker

Hörselundersökningar, hörselskydd och hörapparater. Ser till att kunderna får ut det mesta av sina hörapparater.

Lundmark, Dick
Hörseltekniker

Sexual- och motionsterapeut

Personlig handledning vid vändpunkter i livet, kriser eller önskningar om förändring

Rådgivning i sexual- och motionsfrågor efter förlossning

Sexualproblem i parrelationer

Stenberg-Väänänen, Jeanette
Sexualrådgivare, sjukskötare

Expert inom det sociala området

Arbetar inom företagshälsovårdstjänsterna med att stöda klienter vid problem med arbetsförmågan, såsom efter långa sjukskrivningar, vid partiell arbetsförmåga eller upprepad frånvaro, genom att hjälpa klienten att se nya alternativ för att återgå till arbetslivet.

Utreder möjligheterna till utkomst.

Takamaa, Hanna
Specialist inom socialbranschen