Äkta inhemska företagshälsovårdstjänster

PlusMedi är ett ansvarsfullt nätverk av företagshälsovårdstjänster och har som uppgift att stöda ditt företags framgång. Vi erbjuder framgångsrika verktyg för hantering av dina anställdas arbetshälsa och arbetsförmåga. I egenskap av en äkta företagshälsovårdspartner utvecklar och upprätthåller vi ditt företags anställdas arbetsförmåga så att du kan koncentrera dig på din kärnverksamhet. PlusMedi ger dig ett brett stöd i olika stadier av arbetsförmågan och specifika lösningar för just ditt företags behov i landskapen Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten. 

Vill du läsa mera om Plusmedi?

Klicka här för att komma vidare till Plusmedis hemsida.