Laboratorium

Läkarcentral Promedi har ett eget laboratorium där all provtagning sker. Med läkarremiss utför laboratoriet allmänmedicinska undersökningar även för personer som inte tillhör företagshälsovården. Alla provanalyser utförs av inhemska specialister.

Prov som ordinerats från dejouren undersöks genast. Du kan även komma på provtagning utan läkarremiss. Då ersätter FPA dig inte för kostnaderna. Vi meddelar dig provsvaren och du får själv boka tid till läkare för uppföljning. Laboratoriet fungerar mot tidsbeställning som görs på numret 06 357 7700 eller online. 

Prover tas under öppethållningstiderna:

må – to 7.00-15.30
fredag 8.00–14.30

 

Förbered dig för provtagning

Olika prover kräver olika förberelselser. Här hittar du utförliga anvisningar för hur du kan förbereda dig inför proven du ska ta.
Ladda ner en pdf. genom att trycka på knappen.

Fasteprov

Fasteprover tas alltid före klockan 10 på morgonen. Då ska du vara odrucken och oäten minst tio timmar före provtagning.

Urinprov

För urinprov får du anvisningar samt ett provrör från laboratoriet. 

Salmonellaprov

För salmonellaprov får du anvisningar samt ett provrör från laboratoriet eller från din egen företagshälsovårdare.

Övriga prov

Om du har frågor om andra provtagningar, kontakta då vårt laboratorium så berättar vi mer!

Magnetröntgen

Magnetröntgen sköts i samarbete med Synlab på Handelsesplanaden i Vasa. 

Ultraljud

Undersökningen utförs av en specialistläkare i radiologi och för undersökningen behövs läkarremiss och tidsbeställning.

Röntgen

Röntgenundersökningen tar, beroende av vilken kroppsdel som ska undersökas, 5–15 minuter. Undersökningen görs av en röntgenskötare och bilderna bedöms av en specialistläkare i radiologi. Utlåtandet fås inom några dagar.

För röntgenundersökning behövs alltid en läkarremiss.