Promedi tar hand om dina medarbetare

Visste du att den förebyggande hälsovården i Finland sparar in miljontals euro för samhället varje år? Genom att skapa friska arbetsplatser där välmående står i fokus kan du spara pengar och växa tryggt och långsiktigt i din verksamhet. Välmående medarbetare presterar bättre och kostar mindre. Vi hjälper dig på vägen till en sund och effektiv arbetsgemenskap där sjukskrivningarna minskar.

Promedis mångprofessionella team vill bidra till välmående arbetsplatser. Vi riskanalyserar, erbjuder konfliktlösning och skapar bättre arbetsklimat.

Ett välmående företag

Jag berättar gärna mera om fördelarna med välfungerande hälsovård för dina anställda! På Promedi har vi olika paket för olika behov.

Vi har alla hälsovårdstjänster ditt företag behöver

Vi erbjuder alla våra tjänster åt både privatpersoner och företagskunder. Olika företagsavtal innehåller olika tjänster. Kolla med din kontaktperson vilka tjänster som hör till ditt företagspaket!

Allmänläkare

Våra allmänläkare undersöker dig för att fastställa dina sjukdomar och ger dig vård.

Hälsovårdare

Våra hälsovårdare bedömer ditt hälsotillstånd, ger hälsorådgivning och konsulterar vid behov läkare om behovet av vård.

Laboratorium och bilddiagnostik

På Promedi finns ett laboratorium och även tillgång till röntgen, ultraljud och magnetröntgen.

Specialistläkare

Promedis mångsidiga läkare verkar inom ett flertal specialområden. 

Dagkirurgi

På Promedi har vi också en egen avdelning för dagkirurgi, där patienten läggs in och skrivs ut under samma dag. 

Prislista

Här hittar du prislistan för våra tjänster. 

ePromedi är vår digitala tjänst som erbjuder en trygg dialog mellan kunden och vårdteamet.
Vi svarar alltid inom två vardagar.

– Min uppgift som företagshälsovårdare är att identifiera risker och få en insyn i kundens arbetsvardag. Jag besöker så många olika arbetsplatser och alla ser ju olika ut. Ibland kan det vara fokus på skyddskläder, belysning, buller och kemikalier, medan andra gånger på psykiska påfrestningar, stress och ergonomi. Genom samtal och åtgärder försöker vi göra vardagen så hållbar och meningsfull som möjligt.
Sanna Kosunen, företagshälsovårdare på Promedi