LÄÄKÄRIKESKUS PROMEDI – TIETOSUOJA

Olemme varautuneet jo EU:n tietosuoja-asetukseen asianmukaisesti. Sivun alalaidasta löytyvät tietosuojaseloste sekä rekisteriseloste kaikkien luettavaksi. Eri ala-arkistojen rekisteriselosteet tulevat myös sinne sitä mukaan, kun ne saadaan päivitettyä GDPR:n mukaisiksi. Lääkärikeskus Promedille on myös luotu tietosuojapolitiikka, joka on yhtiön hallituksen hyväksyttävänä.

Lääkärikeskus Promedille tietosuoja-ajattelu on ollut osa toimintaa jo pitkään, ja sitä on aika ajoin tarkistettu, esimerkiksi liityttäessä kansallisiin Kanta ja e-Resepti arkistoihin.

Promedi Oy toteuttaa palvelunsa yhteydessä tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen käsittelyn turvallisuuden varmistamiseksi. Palveluntuottajalla on oikeus kehittää ja päivittää kyseisiä teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä asianmukaiseksi katsomallaan tavalla.

Promedi Oy noudattaa toiminnoissaan tietosuojan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyviä voimassaolevia lakeja, asetuksia ja direktiivejä. Promedi Oy:n mahdollisten alihankkijoiden osalta vaaditaan samantasoinen salassapitovelvollisuuden täyttäminen sekä lainsäädännön mukainen toiminta.

Selvennyksenä todetaan, että asiakkaamme on työnantajana rekisterinpitäjä omien henkilöstöhallinnon rekisteriensä osalta, ja Promedi Oy on työterveyshuollon toteuttajana rekisterinpitäjä omien työterveyshuollon tehtävien rekistereiden ja potilasrekistereiden osalta.
Työantajalla ei lainsäädännön ja viranomaismääräysten mukaan ole oikeutta päästä työterveyshuollon rekistereihin ja potilasrekistereihin, eikä Promedi Oy saa ilmaista eikä luovuttaa salassa pidettäväksi säädettyjä tietoja, jollei työntekijä anna siihen suostumustaan. Työterveyshuoltolaissa luetellaan poikkeukset tietojen luovutuskieltoon.

Tietosuojavaltuutetun ohjeistuksen mukaisesti Promedi Oy luovuttaa työnantajalle laskun liitteenä lukumääräisen listauksen toimenpiteistä/käynneistä, joita on tehty. Toimenpidelistan tiedoista ei tulisi ilmetä tietoja, jotka voidaan yhdistää yksittäiseen potilaaseen/työntekijään. Erillisenä voidaan toimittaa nimilista niistä työntekijöistä, jotka ovat laskutusjaksolla käyttäneet työterveyshuoltopalveluja tai työntekijää koskevat tiedot siten että se ei paljasta sairauden tai ongelman laatua. Laskutuskautta voidaan pidentää, jos yksi tai vain muutama työntekijä on käyttänyt työterveyspalveluja laskutuskaudella.

Työnantajalle tulee luovuttaa laskun maksamista varten kaikki oleellinen tieto, kuitenkin niin, että salassapitovaatimuksia noudatetaan.

EVÄSTEET

  • Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita sivustot voivat käyttää tehdäkseen käyttäjäkokemuksesta tehokkaamman.
  • Lain mukaan voimme tallentaa evästeitä laitteellesi, mikäli se on ehdottoman tärkeää sivuston toiminnan kannalta. Tarvitsemme suostumuksesi kaikenlaisten evästeiden käytölle.
  • Tämä sivusto käyttää erityyppisiä evästeitä. Jotkut evästeet ovat sivuillamme esiintyvienkolmansien osapuolten palveluiden asettamia.