VD Mikael Fredman – från akutvårdare till vårdentreprenör

På frågan om hur det går svarar vd Mikael Fredman – Utmäkt!. Och vad kan man annat svara när man är marknadsledande inom företagshälsovård i regionen? Med hjälp av nya digitala hjälpmedel och stärkt position på landsbygden har Promedi tagit stora kliv framåt.

På Himalajagatan i centrum av Vasa erbjuder Promedi sedan starten 2003 heltäckande hälsovårdstjänster, både för företag och privatpersoner. Under de senaste åren har Promedi även verksamhetspunkter bland annat i Vörå och Teuva.

– Vi har hållit oss ajour med vad som händer i samhället och hängt med i utvecklingen vad gäller digitalisering och nya vårdtjänster. Där tror jag vi hittar en del av våra styrkor. Vi har satsat på modern utrustning och skapat fantastiska utrymmen här i Vasa. Samtidigt har vi också omgett oss av kompetent och trevlig personal. Utan dem hade inget av detta varit möjligt.

Själv har vd Mikael Fredman en bakgrund inom hälsovårdsbranschen.

– Jag började min bana inom akutvården som ambulansförare och sjukskötare, men har senare byggt på med flera utbildningar inom hälsovård och en specialyrkesexamen inom ledarskap. Det här har varit en klar fördel för mig som vd att känna till hela kedjan. Jag har bland annat insikt i olika sjukdomar och processer, vilket gör det lättare för mig att sätta mig in i vårdarens roll och kan stöda där det behövs.

Fredman understryker att han är stolt över sin personal, speciellt över den ovanligt låga personalomsättningen. Att göra Promedi till en eftertraktad arbetsplats har alltid varit viktigt.

– Vi har inte haft problem att rekrytera, tvärtom är företaget en eftertraktad arbetsgivare. Under den senaste tiden har vi gjort flera nyrekryteringar. Vi försöker hela tiden skapa förutsättningar för att personalen ska trivas – och att ny personal på nya verksamhetsorter ska känna sig som en del av den fina gemenskapen. Vi har till exempel en helt egen nöjeskommitté som ordnar både utbildningstillfällen och lättare program åt personalen.

Inom social- och hälsovårdsbranschen händer det mycket just nu. För att hänga med i svängarna behöver man befinna sig både i nutiden och framtiden – samtidigt.

– FPA:s nya direktiv gällande ersättningar inom företagshälsovården är förstås en utmaning för oss. Här gäller det att inse vikten av det förebyggande arbetet på arbetsplatsen. Här lägger Promedi stort fokus just nu. Annat nytt är sjukvårdsförsäkringar som Promedi är först ut med i Finland. Här samarbetar vi med norska Protector och förmedlar försäkringar direkt.

Fredman har själv en stark förankring i företagarvärlden som ordförande för Kust-Österbottens företagarförening.

– Jag vill att Promedi ska kännas som ett tryggt val av företagshälsovård. Vi har en bra kännedom om Österbotten och vi har ett gott förhållande till företagen runt omkring oss. Här finns en ömsesidigt förtroende. Som lokal och flexibel aktör kan vi erbjuda varje kund en personlig och heltäckande kontakt. Alla tjänster, från rutinkontroller till undersökningar, vård och rehabilitering ska finnas nära.

Facebook
Email

Andra artiklar du kanske gillar

Promedi + Mehiläinen

Hör upp, nu har vi viktiga nyheter! Förra veckan blev läkarcentral Promedi köpt av  Mehiläinen. Men ni kan vara lugna! Omorganisationen påverkar

Vi har utökat vår specialistkår!

Vi har utökat vår specialistkår ytterligare! Miika Ek är specialist inom geriatri och allmän medicin. Som geriatriker är han specialiserad inom vård