Bonden är själv den viktigaste resursen på sitt jordbruk

Tidig höst är bråda tider för bönderna. I år har vädret har varit bra och tempot är högt
hos Tommy Ehrs när han tillsammans med sin pappa tar upp stärkelsepotatis i Vörå.
Att vara bonde är tufft, men givande.

Jordbrukarna är en viktig kundgrupp hos Promedi. Deras arbetsvardag skiljer sig från många andra och här finns flera aspekter att beakta när det gäller riskhantering, riskanalys och satsningar på den förebyggande hälsovården.

För jordbrukaren Tommy Ehrs är utmaningarna med stress och riskfyllt arbete välbekanta. Tillsammans med sin bror driver ett jordbruk med 400 grisar. För att ha fler ben att stå på odlar de också vitkål och stärkelsepotatis. Vid sidan av det leder han SLC:s socialpolitiska utskott där frågor som böndernas hälsa och risker i jobbet uppmärksammas.

– Jag tror att medvetenheten om hälsa hos de yngre har blivit bättre. Samtidigt finns det ett stort mörkertal bland jordbrukarna. Därför är företagshälsovården så viktigt. Här kan man plocka upp människor som behöver hjälp i ett tidigt skede.

Ehrs anser att företagshälsovården ska kännas trygg – och samtidigt pusha framåt.

– Här är företagshälsovårdare riktiga experter! Sedan gäller det förstås också för jordbrukare att prata med varandra och hitta gemenskap. Det är otroligt viktigt. Vi har alla våra bekymmer, men de lättar om man kan dela med sig och får stöd.

Fredrik Grannas är ombudsman på Österbottens producenter (ÖSP) och själv spannmålsbonde. Också han ser många hälsoutmaningar i dagens jordbruk.

– Vardagen har alltid varit tuff för bönderna. Dels har vi de ekonomiska realiteterna, men också den pågående klimatdiskussionen där det många gånger känns som om bönderna utmålas som skyldiga, säger Fredrik Grannas.

Ensamheten är också något som präglar böndernas vardag. ÖSP jobbar med att stärka gemenskapen genom att ordna olika träffar samt också genom LPA-projektet ”Ta hand om bonden”. Det är en större satsning där lantbrukets stödperson utför uppsökande arbete och kartlägger situationen hemma hos personer som eventuellt är i behov av stöd. Det kan gälla allt ifrån psykiskt stöd till praktiska frågor på gården. Befinner man sig i en svår situation kan man alltid kontakta Susann Rabb.

– Det här har varit ett uppskattat projekt. Efter att Susann kartlagt behoven på gården får man rekommendationer om vilken hjälp som behövs. Det är också möjligt att få stöd för åtgärderna i form av betalningssedlar.

Men det vill han ändå framhålla. När bonden sitter på traktorn och jobbar i skördetider – då mår bonden också som bäst.

– Då njuter vi nog av det fysiska arbetet.
Där får han medhåll av Tommy Ehrs.

– Det absolut bästa med mitt jobb är friheten! Jag får bestämma över min dag, helt enkelt. Visst, stressen är förstås en riskfaktor den här tiden på året, men det lättar en aning när tempot lägger sig i oktober, berättar Ehrs.

Den förebyggande företagshälsovården är viktig för ÖSP. De uppmuntrar till exempel lokalavdelningar att stödja träning och idrott på orten bland sina medlemmar.

– Det är viktigt att man mår fysiskt bra och undviker förslitningsskador så långt det går. Skaderisken är stor när du jobbar ensam, det händer dödsolyckor nu som då. Riskerna är höga och därför är det bra att göra en ordentlig kartläggning av gården och på jobbsituationerna. Var finns de osynliga fällorna och vilka mål har man med fritiden? Allt är inte bara jobb i livet, påminner Fredrik Grannas.

– Stirra inte blint på prislistan över företagshälsovård. Man är själv den viktigaste resursen på jordbruket. Serviceavtal på sig själv behövs också!

Vill du veta mer om hur Promedi kan hjälpa dig i din arbetsvardag?
Ta kontakt med Frida Nyqvist på tfn. 044 387 3811 eller mejla henne på frida.nyqvist@promedi.fi.

Facebook
Email

Andra artiklar du kanske gillar

Promedi + Mehiläinen

Hör upp, nu har vi viktiga nyheter! Förra veckan blev läkarcentral Promedi köpt av  Mehiläinen. Men ni kan vara lugna! Omorganisationen påverkar

Vi har utökat vår specialistkår!

Vi har utökat vår specialistkår ytterligare! Miika Ek är specialist inom geriatri och allmän medicin. Som geriatriker är han specialiserad inom vård